Regeling energiecompensatie

Het Waarborgfonds Saneringskredieten biedt tijdelijk extra ondersteuning aan mensen die veel last hebben van de hogere energiekosten. Het gaat om mensen die hun saneringskrediet (gedeeltelijk) niet meer kunnen aflossen of mensen die geholpen zouden zijn met een saneringskrediet, maar geen afloscapaciteit hebben.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt hiervoor extra geld ter beschikking. Dat is onderdeel van de crisis aanpak energie.

Twee tijdelijke maatregelen

Gemeenten en schuldhulpverleners kunnen van januari 2023 tot en met december 2023 een beroep doen op twee tijdelijke regelingen voor hun klanten. Er zijn twee regelingen:

Tijdelijk verlagen of stopzetten van aflossing van bestaand saneringskrediet.

  • Voor mensen met een schuldregeling, die de maandelijkse aflossing van het saneringskrediet niet meer kunnen betalen door de gestegen energiekosten.
  • Geen herberekening van afloscapaciteit nodig.
  • Het Waarborgfonds vergoedt de gemiste aflossing voor maximaal 6 maanden, tot een maximum van € 100 per maand.

Nieuw saneringskrediet voor mensen met lage afloscapaciteit

  • Voor mensen die door de gestegen energiekosten geen of minder dan € 50 afloscapaciteit hebben.
  • Het Waarborgfonds vergoedt de gemiste aflossing:
    • Voor deelnemende kredietbanken: max. € 900 (18 maanden x € 50)
    • Voor niet-deelnemende kredietbanken: max. € 300 (6 maanden x € 50)
  • Niet bedoeld voor mensen die überhaupt geen afloscapaciteit hebben, zoals jongeren zonder werk.

Hoe kunt u gebruikmaken van de regeling?

Om gebruik te maken van de regeling kan een hulpvrager zich rechtstreeks melden bij de gemeente of een kredietbank. De kredietbank geeft de aanvragen aan het Waarborgfonds saneringskredieten door.

Veelgestelde vragen over energieregelingen

Over tijdelijk verlagen of stopzetten van aflossing van bestaand saneringskrediet

Over nieuw saneringskrediet voor mensen met lage afloscapaciteit