Zo werkt het waarborgfonds

Gemeenten zijn de spil in het systeem van schuldhulpverlening

Ze onderhouden contact met de hulpvragende inwoner (klant), onderhandelen met schuldeisers en maken afspraken met kredietbanken over de financiële afhandeling. Klant (en/of gemeente) en kredietbank hebben contact over de afhandeling van een kredietaanvraag en over de aflossing van het krediet.

Kredietbanken maken afspraken met de gemeente

Gemeenten kopen een dienst in bij kredietbanken en onderling maken ze hierover afspraken, zoals de betaling van een vergoeding. Kredietbanken maken geen winst. Kredietbanken maken geen winst. Het risico op oninbare vorderingen op saneringskredieten ligt bij gemeenten. De kredietbanken vragen hen vaak borg te staan voor het saneringskrediet.

Risico’s verzekerd met Waarborgfonds saneringskredieten

Een gemeente kan er nu voor kiezen om het risico af te kopen door deelname aan het Waarborgfonds saneringskredieten. Voor elk saneringskrediet vraagt het Wsk een vaste premie (nu 1% van het kredietbedrag). De premie ligt lager dan het huidige risico in de markt. Kredietbanken maken afspraken met gemeenten over de premiebetaling aan het Wsk.

Deelname aan het Waarborgfonds saneringskredieten

De deelname van een gemeente aan het Wsk verloopt via een kredietbank die is aangesloten bij het Wsk. Kredietbanken sluiten hiervoor een overeenkomst met het Wsk.

Aanvragen van borgstelling via kredietbanken

Namens gemeenten vragen kredietbanken een borgstelling aan bij het Wsk. Bij kredieten onder tot €5.000 is borgstelling een gegeven. Bij saneringskredieten hoger dan €5.000 doet het Wsk een extra beoordeling op het risico. Tussen kredietbanken en het Wsk is een werkwijze afgesproken voor het indienen en afhandelen van aanvragen voor borgstellingen en voor uitkeringen uit het fonds.

Icon_heeft+u+een+vraag_wsk

Hebt u een vraag?

Voor vragen over het Waarborgfonds saneringskredieten zijn wij bereikbaar via e-mail op [email protected]